GLAVNI ODBOR ISS ZAŠTITIO INTERESE SINDIKATA

admin USS 27/02/2014 0

Beograd, 27.02.1014.
Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije je u prvom delu V sednice izvršio dopunu članova Glavnog odbora i Predsedništva ISS. Glavni odbor ISS zbog izuzetnih rezultata postignutih u proteklom periodu, dobijanja članstva, potpisanih kolektivnih ugovora i ostvarene reprezentativnosti ukazao poštovanje i poverenje odborima ISS DAD Draxlmaier i IMT koji su dobili nova mesta u Glavnom odboru ISS.

iss-logo-uss-nas

Povereništvo DAD Draxlmier će od sada imati 3 člana Glavnog odbora a IMT, 2 člana Glavnog odbora ISS. Novog člana Glavnog odbora je dobilo i povereništvo ISS Fabrika kablova Jagodina. Novi članovi Predsedništva ISS su postali Mladen Ursulović, RBB Bor i Vladan Dimitrijević, Fabrika kablova Jagodina, kao koordinatori za organizovanje sindikata sa teritorija sa kojih dolaze. Najmlađi član Predsedništva je postao Ivan Subin, predsednik IS DAD Draxlmaier Zrenjanin. Nakon verifikacije novih članova Glavnog odbora i Predsedništva ISS, Glavni odbor je razmatrao tačku dnevnog reda, Analiza stanja i odnosa unutar Industrijskog sindikata Srbije i zauzimanje stava prema Ujedinjenim sindikatima Srbije.

Nakon duže diskusije glavni odbor ISS je potvrdio Odluke predsednika ISS o isključenju iz članstva ISS Azira Hadžifejzovića i Negoslava Jovanovića. ISS kao osnivač Ujedinjenih sindikata Srbije i drugi odbori delatnosti USS su pokrenuli postupak poništenja registracije i pečata USS, razrešenja Azira Hadžifejzovića kao lica koje je od strane ISS imalo zaduženje da koordinira aktivnosti Industrijskog sindikata Srbije na stvaranju strukture USS i njegovo jačanje. Takođe, pokrenuće se i krivične prijave protiv svih lica koja su učestvovala u radu tzv. Predsedništva USS. Očekujemo da se USS u skorije vreme vrati odborima USS i Industrijskom sindikatu Srbije kao osnivaču.

Napiši komentar »