REPUBLIČKI ODBOR ZDRAVSTVA NASTAVLJA SA RADOM

admin USS 28/02/2014 0

Beograd 28.02.2014.
Republički odbor zdravstva Ujedinjenih sindikata Srbije na  IV  sednici opozvao  Odluke samozvanog Predsedništva USS-a. Odbor je stavio  van snage Odluke tzv. Predsedništva Ujedninjenih sindikata Srbije, broj 09/014 od 25.02.2014. godine, o suspenziji Lade Mitić Janković sa svih funkcija u Ujedinjenim sindikatima Srbije i Uverenje o imenovanju Milana Nikolića za lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljenje Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE.

Potvrđuje se da je Lada Mitić Janković lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljenje Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Republički odbor zdravstva USS-a će protiv Azira Hadžifejzovića  podneti  krivična prijava zbog zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlašćenja. U obrazloženju donete odluke stoji:

„ Polazeći od Odluke Industrijskog sindikata Srbije, kao članice Ujedinjenih sindikata Srbije o isključenju Azira Hadžifejzovića iz članstva ovog sindikata, Odluke Odbora poverenika Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE kojom se potvrđuje da je Lada Mitić Janković, predsednica ovog sindikata i ovlašćeno lice za njegovo zastupanje i predstavljanje, te neosnovanosti da se, na osnovu Odluke broj 09/014 od 25.02.2014. godine Predsedništva Ujedinjenih sindikata Srbije, imenuje novo lice koje je ovlašćeno za zastupanje i predstavljenje Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE, Republički odbor zdravstva je zaključio da Predsedništvo Ujedinjenh sindikata Srbije, zapravo nije ni donelo Odluku o imenovanju novog lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljenje Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE, već da je Uverenje o tome izdato od strane Azira Hadžifejzovića, za šta on nije imao ovlašćenje. Predsedništvo Ujedinjenih sindikata Srbije nije podnelo inicijativu i zahtevalo, u skladu sa članom 37 Statuta, od Grupacije-sindikata da razreši sa svih finkcija u USS Ladu Mitić Janković, te u skladu sa tim nije moglo da donese odluku o imenovanju ni novog lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljenje Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE. Uvažavajući navedeno, svi dopisi, informacije i bilo kakva pismena koja su potpisana od strane Milana Nikolića, nemaju nikakvu važnost niti mogu biti osnova za bilo kakvu radnju trećih lica u odnosu prema Ujedinjenim sindikatima Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE. Takođe, navedeno lice nije član Odbora poverenika Ujedinjenih sindikata Srbije – KLINIČKI CENTAR SRBIJE, niti je pristupnicu ovom sindikatu potpisao u ovom povereništvu, te mu u skladu sa članom 14. Pravila Ujedinjenih sindikata Srbije – KCS o organizovanju i radu povereništva sindikata u ustanovi, nije moglo biti izdato Uverenje o njegovom imenovanju kao lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljenje ovog sindikata. Zbog osnovane sumnje da je Azir Hažifejzović svojim postupcima zloupotrebio svoj položaj i prekoračio svoja ovlašćenja Republički odbor zdravstva će podneti krivičnu prijavu protiv njega. Razmatrajući svu raspoloživu dokumentaciju, Republički odbor zdravstva Ujedinjenih sindikata Srbije je doneo odluku kao u dispozitivu“.

Republički odbor zdravstva USS velika

Republički odbor zdravstva je imenovao Katarinu Rosić (KCS-e)  za potpredsednicu RO USS-a kao i Slobodana Mijailovića  (dom zdravlja Paraćin).

RO zdravstva će do sledeće sednice pripremiti nacrt plana za tekuću godinu.
Sednici odbora su prisustvovali članice odbora  koje  plaćaju članarinu : Klinički centar Srbije, Zavod za zdravstvenu zaštitu železnica Srbije, Ortopedska klinika Banjica, DZ“ Savski venac“ Beograd, DZ Paraćin, Opšta bolnica Paraćin, Klinički centar Niš, DZ Niš, Hitna Pomoć Niš, Stomatološki fakultet Niš.

Napiši komentar »