SEDNICA GLAVNOG ODBORA USS

admin USS 04/04/2016 0

Beograd, 04.04.2016.

USS su svoju VI sednicu Glavnog odbora održali u Beogradu. Izveštaj o radu koji je podnela predsednica USS Ana Kojić je jednoglasno usvojen. Nadzorni odbor je podneo Izveštaj o stanju finansija a usvojen je i završni račun za 2015. godinu. Značajan deo sednice je posvećen Planu rada i aktivnosti za 2016. godinu.

uss--sednica-glavnog-odbora-3

Glavni odbor USS je jednoglasan u mišljenju da će 2016. godina biti puna izazova i neizvesnosti i da će pozicija radnika biti sve teža i teža.

uss--sednica-glavnog-odbora-1

Nakon završetka parlamentarnih izbora možemo očekivati nastavak udara na javni sektor koji je započet u 2016. godini. Sindikat će moratu da napravi iskorake po pitanju efikasnosti akcija koje vodi i zaštite interesa članova. Stepen međusindikalne saradnje mora biti podignut na viši nivo ukoliko želimo da se radnici Srbije u većem broju okrenu sindikatu.

uss--sednica-glavnog-odbora-2

Napiši komentar »