Sindikat Saobraćaja Telekomunikacija i Javnih Komunalnih Delatnosti Srbije

Sindikat saobraćaja, telekomunikacija, i javnih komunalnih delatnosti Srbije

 

REPUBLIČKI ODBOR JAVNIH KOMUNALNIH DELATNOSTI
REPUBLIČKI ODBOR TELEKOMUNIKACIONIH DELATNOSTI
REPUBLIČKI ODBOR POŠTANSKIH DELATNOSTI
REPUBLIČKI ODBOR DELATNOSTI VODENOG SAOBRAĆAJA
REPUBLIČKI ODBOR DELATNOSTI KOPNENOG SAOBRAĆAJA
REPUBLIČKI ODBOR DELATNOSTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA