STANJE ZDRAVSTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

admin USS 15/10/2015 0

Sofija, 13-15.10.2015.

Nacionalni sindikati zdravstva i socijalne zaštite iz Bugarske, Crne gore, Federacije BIH, Republike Srpske, Albanije, Brčko-distrihta i Srbije (Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Ujedinjeni sindikati Srbije) su učestvovali na II Regionalnom forumu, razmatrajući stanje u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nakon izmena radnog zakonodavstva i sadržaja Kolektivnih ugovora.

Predstavnici sindikata su u desetominutnim izlaganjima izneli posledice po zdravstveni sistem i njegove korisnike koje su donele izmene zakona, kao i pogoršanje pozicija radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

uss-sofija-regionalni-forum-sindikata-zdravstva-1

Predsednica USS Ana Kojić je prisutne obavestila o aktivnostima Ministarstva rada na Kodifikaciji radnog zakonodavstva.

„Zakon o radu je bitno uticao na smanjenje prava radnika, kolektivno pregovaranje je u krizi a socijalni dijalog ne nedopustio niskom nivou. U pripremi su predlozi novog Zakona o radnim odnosima, kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu, bezbednosti i zdravlju na radu i socijalnom preduzetništvu, a uskoro će početi i javna rasprava. Treba pomenuti ministra za rad Aleksandra Vulina koji omogućava aktivno učešće sindikata na prethodno najavljenim aktivnostima. O konačnom ishodu i našem zadovoljstvu ćemo razgovarati na nekom novom forumu“ naglasila je Ana Kojić.

Koleginica Dunja Cuvrić iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite je predstavila Zakon o racionalizaciji u javnom sektoru i posledicama po zaposlene koje on produkuje.

uss-sofija-regionalni-forum-sindikata-zdravstva-2

Diskusija o Kolektivnim ugovorima i kolektivnom pregovaranju na prostoru Jugoistočne Evrope u zdravstvu i socijalnoj zaštiti je rezultirala zaključkom:

Nikad gore, a kraj se ne vidi! U mnogim državama učesnicama ovog foruma se najavljuju ozbiljni protesti i štrajkovi a jedna od zemalja u kojoj se to najavljuje je i Srbija.

Napiši komentar »