UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE NA DOBROM PUTU

admin USS 29/04/2014 0

Beograd, 29.04.2014. Prva sednica Izvršnog odbora Ujedinjenih sindikata Srbije koja je održana u prostorijama Ujedinjenih sindikata Srbije rezultirala je usvajanjem Plana rada za 2014. godinu, Zapisnika sa I Sabora USS a usvojen je i novi Poslovnik o radu.

Usvojeni Plan rada i aktivnosti za 2014. godinu predstavlja osnovni dokument kojim se definišu najznačajniji operativni zadaci za 2014. godinu USS.

USS prva sednica izvršnog odbora slika 1

Plan je sačinjen prema potrebama članova i organizacija koje uvažavajući realne životne uslove, političku i ekonomsku situaciju: „Pred nama su novi izazovi a pre svega da izvršimo konsolidaciju svih povereništava koja su do sada registrovana i da ih uklopimo u jedan osmišljen rad u ustanovama-preduzećima, odborima delatnosti da bi sve to dalo konačan efekat i dobar rezultat u sindikatima, članicama USS. Posebno ćemo raditi na podizanju nivoa kapaciteta i organizovanosti, stvorićemo i ojačati regionalne strukture a značajan deo aktivnosti i finansija usmerićemo u obrazovanje i osposobljavanje naših članova.“ zaključila je predsednica USS, Ana Kojić u svom izlaganju.

USS prva sednica izvršnog odbora - slika 2

Pokrenuta je i inicijativa o održavanju radničkih sportskih igara a Izvršni odbor je dao saglasnost o uključenju USS u aktivnosti Srpskog sindikalnog fronta. Dragan Vučić je od strane Izvršnog odbora USS ovlašćen da zastupa i predstavlja USS u KBC „dr Laza Lazarević“ Beograd.

Ujedinjeni sindikati Srbije čeka jedna izuzetno teška i dramatična godina i samo organizovane i osmišljene aktivnosti sindikata mogu sprečiti osionost sadržane u novim zakonima koje najavljuje Vlada Republike Srbije.

Napiši komentar »